Bærekraft

Vårt fokus på bærekraft


Pant

Når vi selger mye drikke med pantemerking mener vi at det er riktig for oss å legge tilrette for at våre kunder kan få pantet sin returemballasje. Vi har derfor investert i et pantemiljø med 10 toppmoderne panteautomater fra Tomra. Alt som blir levert inn til oss går videre til gjenvinning.Ny maskinpark

Vi har investert i et moderne kjøl/frysanlegg. Dette er et anlegg som benytter flytende co2 som kjøle/frysemedium og med det er den mest miljøvennlige teknologien som finnes for store anlegg i dag. Ved bruk av vårt anlegg blir det et energioverskudd da all nedkjøling/nedfrysing skaper varme. Denne energien/varmen benytter vi for å varme opp lokalene samt våre store varmtvannstanker. Dette reduserer vårt el-forbruk betydelig og har i så måte vært en grønn investering. Dette anlegget er under kontinuerlig temperaturovervåkning og varsler umiddelbart ved avvik. Dette sørger for at varene alltid blir lagret i riktig temperatur og at vi kan redusere energiforbruket. Bra for varene og miljøet.


Solceller

På taket over vår butikk er det installert 2 500 kvadratmeter med monokrystallinske solceller. Dette gir oss muligheten til å hente ut deler av vår strøm mer eller mindre rett fra solen over vår butikk.
Ladestasjoner

På Nordby Shoppingsenter, blir det løpende investert i nye ladestasjoner som våre og senterets kunder kan benytte seg av.Matsvinn

Gjennom et vanlig år kjøper vi inn og selger enorme mengder med varer. Det er viktig for oss at disse varene er av topp kvalitet og med så god holdbarhet som mulig. Gjennom mange års arbeid med handel har vi gode rutiner for varebestillinger. Dette sammen med høy omløpshastighet og god ivaretaking av råvarene, gjør at vi har et minimalt matsvinn i vår butikk. Vi jobber etter en nullvisjon for kasting av mat.


Forbruksvarer

Vi velger så langt som mulig miljøvennlige forbruksvarer når det gjelder bla renhold. Produktene vi benytter vil alltid bli prioritert med matsikkerhet som fokus.


Bærekraft

Når vi velger leverandører å samarbeide med legger vi alltid Coops strenge bærekraftskrav til grunn. Dette skal gjøre oss og våre kunder trygge på at vi jobber med de som vil skape gode løsninger på lang sikt i bransjen. Når det gjelder merking av varer som økologisk, fairtrade, krav og så videre følger vi selvfølgelig den svenske standarden for slik merking.Resirkulering

Det meste som flyter gjennom vårt system blir resirkulert og er en del av den sirkulære økonomien. Vi har systemer for resirkulering av blant annet plast, papp, glass, tre, metall, elektrisk utstyr og komponeneter med mer. Det som lille som gjenstår blir til brennbart avfall og blir omgjort til energi på avfallsanlegget.Tilnærmet ingenting av vårt avfall går til deponi.


Emballasje

Sverige har innført strenge krav til dagligvarebutikker når det gjelder emballasje som blir benyttet i butikk. Vi følger selvfølgelig disse kravene. Noe emballasje vil alltid være nødvendig når man jobber med matvarer, og emballasjen vi bruker tilfredsstiller bransjekravene med god margin. Som eksempel kan vi nevne at vi i vår kassalinje kan velge å kjøpe handlenett, poser for flergangsbruk og ”vanlige” handleposer. Alternativt kan selvfølgelig våre kunder velge å ha med egen emballasje. Riktig bruk av emballasje og emballering av varene vil også gi varene en optimal levetid noe som i sin tur kan redusere matsvinn.


Bransjestandarder

Våre kunder kan være sikre på at vi som et minimum overholder bransjestandarder i vårt arbeid og på flere områder strekker vi oss enda lengre.